Freebie Handleiding “Het Juiste Artikel op het Juiste Moment”

handleiding contentmapping

Waardevolle artikelen creëren en verspreiden: daar zijn we allemaal van doordrongen.
Niet iedereen neemt informatie (content) op een zelfde manier tot zich.
De een houdt meer van tekst, de ander van afbeeldingen en weer een ander van video.
Dat kan ook allemaal op je blog!

Het is van belang om de juiste content, op de juiste manier, aan de juiste doelgroep op het juiste tijdstip aan te bieden.
Juist … dat is nogal wat!

Contentmapping is een proces die dit precies doet.
Dit woord mag je weer vergeten want uiteindelijk gaat het om het proces én het resultaat.
Dát ga je leren.

Het is een cyclus die je droomklant doorloopt voordat hij tot “aanschaf” over gaat. 
Want hij wil eerst jou, je bedrijf en hetgeen je aanbiedt leren kennen en vertrouwen.
Door goed met dit proces en deze cyclus om te gaan, haal je het meeste resultaat uit je artikelen.

Bloggen Met én Zonder Tekst.

Bewaren

Bewaren