Ziektebeeld van het WKZ uitgelicht

ziektebeeld

De website van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht bevat diverse ziektebeelden. Deze ziektebeelden zijn de meest voorkomende ziekten bij kinderen van het WKZ in de leeftijd van 8 – 12 jaar.
De ziektebeelden heb ik samen met diverse artsen uit het WKZ ontwikkeld.

Het eerste ziektebeeld: Hoesten en Benauwdheid

De eerste ziekte die ontwikkeld is, is het item “Hoesten en Benauwdheid”. Hieronder vallen de ziektebeelden Astma, Luchtweginfectie en Meeroken. Dit laatste is niet echt een ziekte maar kinderen komen hier wel vaak mee in aanraking en ondervinden er veel hinder van. Vandaar dat deze als ziektebeeld is opgenomen.

Omdat dit het eerste ziektebeeld was, moest er gezocht worden naar een stramien van waaruit we verder konden werken met andere ziektebeelden. Om dit stramien te bepalen heb ik gesprekken gevoerd met artsen, verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers. Zij zijn de personen die met de kinderen samenwerken en als geen ander weten wat er voor vragen gesteld worden. Daarnaast heb ik ook met diverse ouders en uiteraard met de kinderen zelf gesproken. Al deze informatie samen heeft er toe geleid dat ik tot een goede inhoudsbepaling kon komen die een basis vormde voor alle ziekten.

De kern van een ziektebeeld

De kern van elke ziektebeeld is álgemene informatie. Informatie die voor een grote groep kinderen van toepassing is. Het persoonlijke contact, en vooral de (medische) informatie, tussen arts en kind mocht nooit in het geding komen.

De basis van een ziektebeeld is onder te verdelen in 3 hoofdstukken (hoofditems):

  • Klachten
  • Onderzoeken
  • Therapie

Vanuit deze hoofditems worden er verschillende subitems aangeboden.
Van belang is dat binnen een ziektebeeld (zoals Hoesten en Benauwdheid) altijd dezelfde subitems wordt aangeboden.

De reden om voor dezelfde subitems te kiezen is dat kinderen de ziektebeelden met elkaar kunnen vergelijken. Zo zie je dezelfde klachten terugkomen bij Astma, Luchtweginfectie en Meeroken. De inhoud is uiteraard anders. Want benauwdheid bij Astma heeft immers een andere oorzaak dan benauwdheid bij een Luchtweginfectie.

WKZ_Ziektebeeld_2

Gebruik van illustraties en animaties binnen een ziektebeeld

Naast deze structuur vormen illustraties een belangrijk terugkerend element. Deze illustraties zijn afgestemd op de doelgroep en vormen een aanvulling op het onderwerp. Er is wel een onderscheid gemaakt tussen illustratieve illustraties enerzijds en medische illustraties anderzijds. De typische kenmerkende stijl van het WKZ speelt ook hier een belangrijke rol.

Om informatie echt goed over te kunnen brengen zijn er ook animaties gemaakt. Deze tonen precies datgene waar kinderen vaak vragen over stellen.

Een goed voorbeeld zijn de gezonde longen en astma longen. Zowel van de gezonde als de astma longen kun je de werking zien, hoe de luchtpijp reageert en zelfs hoe het geluid klinkt van de ademhaling. Om echt het verschil te kunnen zien moet je ze vergelijken. Ook hier is aan gedacht.

De informatie en animaties zijn in nauwe samenwerking met een arts tot stand gekomen en getoetst bij kinderen.

 

WKZ_Ziektebeeld_03

Fotografie

Naast illustraties zijn er ook foto’s van kinderen gebruikt. Bijvoorbeeld in het onderdeel Onderzoeken. Dit laat goed zien hoe een onderzoek eruit ziet en wat een kind moet doen. Ouders en kinderen gebruiken het ter voorbereiding op een onderzoek.

Teksten

De ruwe teksten zijn tot stand gekomen in samenwerking met een arts en een pedagogisch medewerker. Samen hebben we bepaald wat de essentie van de informatie is en wat de maximale lengte van een tekst mocht zijn. Deze ruwe testen zijn vervolgens herschreven door Marijke van Ooijen, onder meer gespecialiseerd in het schrijven voor kinderen in de leeftijd van 8 – 12 jaar. Zij zorgde ervoor dat de teksten begrijpelijk en vooral aansprekend werden.

Spreekbeurt en werkstuk

Kinderen gebruiken de informatie van een ziektebeeld voor een spreekbeurt of werkstuk. Ook mogen ze de illustraties en animaties gebruiken. Het geeft kinderen tevens een handvat om uitleg te geven wat ze precies mankeren en zorgt het voor meer begrip bij bijvoorbeeld klasgenootjes.

De hele opbouw van een ziektebeeld, de informatie, de illustraties en de animaties zijn de basis geworden voor de diverse ziekten die zijn ontwikkeld.

Zin om ze te bekijken?
Ga dan naar deze pagina.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de aanpak van dit specifieke project?
Of juist van gedachten wisselen over soort gelijke informatie?
Heb je informatie voor kinderen maar weet je niet hoe je deze het beste kunt brengen?

Schroom niet en bel of mail me vooral!

Bewaren

Tags from the story
, ,