Hoe ontstaat een concept voor een website? Een inzicht.

concept

 Inleiding

Het bedenken en maken van een concept komt (vaak) voor vanuit de vraag van een klant. Regelmatig betreft dit het realiseren van een nieuwe website omdat de oude al lang niet meer voldoet. Teveel verouderde informatie, onvriendelijk in gebruik (zowel in het beheer als voor de gebruiker), past niet meer bij de uitstraling en doelstelling van het bedrijf, technisch verouderd, niet responsive….

De redenen lopen uiteen.

Er is dus een nieuwe website nodig.
Hiervoor moet een concept bedacht worden. Meestal wordt direct daarbij een kostenindicatie gevraagd voor de realisatie. Deze twee koppel ik los. Het bedenken en uitwerken van een concept zie ik als losse fases. Na akkoord op het concept weet je pas precies wat de wensen en eisen zijn en bepaal je het budget.
Een budgetindicatie vooraf in de briefing is dan ook erg prettig omdat je hier dan wel rekening mee kunt houden.

Briefing van jou als klant

Voor het bedenken van een concept is een briefing nodig. Deze briefing is heel belangrijk want hij zet alles uiteen waarvan jij als klant vindt dat belangrijk is. Dat wil helemaal niet zeggen dat dit zo is maar de uitgangspunten zijn wel duidelijk. Aan mij als conceptmaker om te laten zien hoe het eventueel ook anders kan…

In de briefing staat minimaal het volgende beschreven:

 • Wie je bent als organisatie en waar je voor staat.
 • Achtergrond informatie over het bedrijf.
 • Beweegredenen voor een nieuwe website.
 • Omschrijving van je (primaire en secundaire) doelgroep.
 • Doelen die je wilt behalen (korte en lange termijn).
 • Eventuele technische randvoorwaarden.
 • Design voorwaarden.
  Is er een huisstijl aanwezig? Stuur deze dan mee en geef aan waar de ruimte in zit.
 • Eventuele deadline (al dan niet gekoppeld aan een evenement).
 • Budgetindicatie is ook erg fijn maar wordt vaak weggelaten…

In de blogpost “Wat is een goede briefing” stip ik nog wat zaken aan die in een briefing thuis horen.

Gesprek met jou als klant

De aanvraag van een concept + bijbehorende kosten wordt vaak via de mail gegeven.
Meestal wordt de aanvraag bij verschillende partijen neergelegd waardoor iedereen dezelfde mail ontvangt.
Per telefoon wordt minder toegepast, dat is jammer want een eerste persoonlijk contact vind ik altijd wel plezierig. Daarom bel ik altijd even als ik een dergelijke aanvraag per mail ontvang.

Ook al is de briefing nog zo uitgebreid en goed, ik wil graag een face-to-face gesprek hebben. En wel om de volgende redenen:

 • Persoonlijke kennismaking om te zien of het wel “klikt”.
  Je moet goed kunnen aanvoelen en elkaars taal spreken. Je gaat immers samen het project realiseren (als het concept wordt goedgekeurd) en dan wil je wel dat de samenwerking zo optimaal mogelijk is.
 • De juiste interpretatie van de briefing.
  Miscommunicatie gaat snel …
 • Om de gestelde wensen en eisen qua prioriteit duidelijk te krijgen.
  Wat “hard” in de briefing staat is misschien niet zo bedoelt, of toch wel?
 • Om meer te weten te komen over het bedrijf, doelstellingen, afdelingen, medewerkers, e.d.
 • De klant inzicht te geven in de ontwikkelingen van een concept maar ook om vast te vertellen wat er bij het realisatieproces komt kijken. Zijn er nu al knelpunten bekend dan is dat handig om daar vast op in te spelen.
 • Op basis van eerder gerealiseerde projecten te tonen wat er mogelijk is en zodoende uit te zoeken wat aanspreekt en wat niet.

Na afloop van een dergelijk gesprek vraag ik ook om een kijkje binnen het bedrijf (lukt een persoonlijk gesprek om wat voor een redenen dan ook niet , dan doe ik het telefonisch).

concept_RKZ
Voorbeeld van een ontwikkeld concept voor het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Klik op het plaatje om naar de projectbeschrijving te gaan.

Kijkje in het bedrijf

De reden dat ik een kijkje wil nemen binnen het bedrijf is enerzijds uit interesse en anderzijds geeft het ook veel informatie. Je proeft de sfeer van de afdelingen en maakt kennis met medewerkers. Zij vertegenwoordigen het bedrijf.
Medewerkers in de leeftijdscategorie van 35 – 50 jaar is anders dan die van 25 – 35 jaar.
Zijn het grotendeels vrouwen of mannen, of is het juist een goede mix?

Handig om te weten als je bijvoorbeeld denkt aan het integreren van social media in je concept. De medewerkers moeten er wel affiniteit mee hebben.

Lukt een afspraak bij het bedrijf niet dan probeer ik op andere manier mijn informatie te achterhalen.

Benchmarketing: bedrijf en doelgroep

Een snelle analyse om te ontdekken hoe de online presentatie is van directe concurrenten van het bedrijf waar je een concept voor bedenkt, is door verschillende websites te bekijken. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen? Wat zijn de sterke en zwakke punten?

Niet onbelangrijk is om de doelgroep nader te onderzoeken. Op welke manier zoeken zij naar informatie die jouw bedrijf aanbiedt. Waar liggen hun behoeften en waar zoeken ze die? En op welke wijze, qua interactiviteit maar ook wat voor een soort apparaat ( veel mobiel of juist de desktop)? En op welke websites vindt je deze doelgroep vooral?

Onderscheidend vermogen van bedrijf / diensten

Door deze benchmarketing krijg je steeds meer een beeld op welke wijze jouw bedrijf zich kan onderscheiden t.o.v. de concurrenten. Langzaam wordt een idee geboren. Je houdt immers steeds jouw bedrijf in je achterhoofd waarvoor je een concept aan het ontwikkelen bent. De mogelijkheden, kansen en de manier waarop zijn zich onderscheidend kunnen presenteren krijgen langzaam vorm.

Verrassing kan ook zitten in de manier waarop je content (tekst, beeld) aanbiedt.
Je vertelt dan wel hetzelfde soort verhaal maar de manier waarop is dan weer verfrissend is. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van illustraties, animatie of infographics i.p.v. een tekstuele uitleg.

Toekomstplannen op korte en lange termijn

Een concept gaat uit van de meest optimale vorm. Een website waar alle mogelijkheden in zitten die het bedrijf vraagt. In een concept leg jezelf nog geen beperkingen op. Je wilt juist alle mogelijkheden benutten en laten zien waar kansen liggen.

Het is wel goed om realistisch te blijven. De gemaakte plannen moeten wel haalbaar zijn voor het bedrijf waar een concept voor ontwikkeld wordt. Je kunt het concept dan ook goed uitsplitsen. In ideeën die direct uit te voeren zijn en onderdelen die in een later stadium gerealiseerd kunnen worden. Gefaseerd werken.

Gefaseerd werken heeft een aantal voordelen:

 • Het realiseren van de eerste versie van de website wordt “behapbaar”.
  Hoe groter je de berg maakt voor het live gaan hoe meer het tegen gaat staan.
 • Door gefaseerd te werken kunnen je de kosten spreiden over een langere tijd.
  Tevens is het mogelijk om budget binnen het bedrijf te reserveren voor de doorontwikkeling van de website.
 • Als bedrijf wen je langzaam aan het nieuwe idee en de nieuwe website. De nieuwe werkzaamheden worden langzaam geïntegreerd en opgenomen binnen de bestaande werkzaamheden. Een proces dat binnen het bedrijf de nodige tijd en gewenning kost. Als conceptontwikkelaar is dit zeker iets om te beseffen.

Social media

Sociale media zijn een onderdeel van onze online presentatie en dient zeker niet te ontbreken binnen een concept. Maar het verschilt nogal of je actief bent op social media of dat je als bedrijf alleen maar wilt delen via social media.
In dit laatste geval zijn alle manieren om de content te delen in de site verwerkt.

Actief op social media zijn betekent ook toewijding van de medewerkers van het bedrijf. Daar moeten ze wel op ingespeeld zijn en vooral de toewijding aan geven. Het kost manuren en dus ook geld. Ben je bereid als bedrijf dit te investeren?

Spirit_02
Voorbeeld van een ontwikkeld concept voor het jaarverslag van Spirit. Klik op de image voor een projectbeschrijving.

Presentatie van het concept

En dan is daar eindelijk de presentatie van het conceptidee.
Voor de conceptpresentatie wordt eerst uiteen gezet waar het concept op gebaseerd is. Dat zijn alle bovengenoemde punten. Dit benoemen is belangrijk om het proces inzichtelijk te maken. Als conceptmaker zijn sommige zaken heel vanzelfsprekend, maar dat is natuurlijk niet zo. Daarom is het belangrijk om het proces hoe je tot het concept bent gekomen te vertellen.

Als ik een conceptpresentatie geef dan presenteer ik het volgende:

 • Het proces hoe het concept is ontstaan.
 • Het concept zelf in de vorm van een verhaal.
 • Het concept uitgewerkt in een aantal wireframes (schetsmatige weergaven van een aantal pagina’s van de website).
  Deze wireframes maken het concept meer concreet. Je ziet als klant hoe het concept concreet vertaald worden naar webpagina’s.
 • 1 a 2 pagina’s uitgewerkt in een design.
  De wireframes zijn het uitgangspunt. Deze stijlbepaling geeft een eerste indruk hoe de website eruit kan komen te zien.
  Het design is voor veel klanten het belangrijkste, dit is ook het meest concreet.

Zelf zal ik het concept ook nooit zomaar opsturen per mail. Ik wil dit altijd een persoonlijke presentatie geven. Dan heb je interactie en kan je inspelen op vragen.

Afsluiting

Elk concept is uniek, het is voor een speciaal bedrijf en doelgroep bedacht.
Met dit artikel heb ik inzicht willen geven op welke manier een concept tot stand komt. De ene keer duurt het proces langer dan een andere keer.

Heb je als bedrijf plannen voor het maken van een nieuwe website?
Bel of mail me gerust.

Urls van genoemde voorbeeld projecten:

kindersite.rkz.nl

spirit2013intweets.nl

Bewaren

Tags from the story
, , ,